Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v e-shope www.uniqcaps.sk

 • VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Kupujúci uskutočnením záväznej objednávky potvrdzuje, že akceptuje Obchodné podmienky pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné.

 • OBJEDNANIE TOVARU A SLUŽIEB

Ponúkame vám možnosť nákupu priamo z Vašeho domu, kde môžete nakupovať nonstop. Objednávať si môžete jednoducho a pohodlne pomocou nákupného košíku, telefónu, e-mailu, či písomne na našej adrese.

Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v kúpnej zmluve – objednávke.

Rozmery, hmotnosť, výkony, kapacita a ostatné údaje uvedené na našich stránkach, v katalógoch, prospektoch a iných tlačovinách sú nezáväznými a vychádzajú z údajov výrobcov. V prípade nezrovnalostí Vás samozrejme budeme kontaktovať.

Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom budeme dodávať iba tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavené návody k obsluhe, záručnými listami a zoznamami pozáručných servisných stredísk a to pre daný druh tovaru obvyklé.

Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári.

Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva vzniká samotným dodaním tovaru. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy sa vyžaduje formálne potvrdenie objednávky predávajúcim. V jednotlivých, obzvlášť cenovo náročnejších prípadoch, si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy potvrdením objednávky najlepšie osobne alebo telefonicky a úhradu finančnej zálohy kupujúcim.

V prípade, že v priebehu doby, keď bol tovar objednaný, došlo k výraznej zmene kurzu zahraničnej meny alebo k zmene ceny či dodávaného sortimentu zo strany dodávateľa, má naša firma právo objednávku po dohode s kupujúcim modifikovať alebo od nej jednostranne s okamžitou platnosťou odstúpiť. Rovnaké oprávnenie si vyhradzujeme i v prípade, keď výrobca prestane dodávať objednaný produkt alebo uvedie na trh novú verziu produktu poprípade výrazným spôsobom zmení cenu produktu.

 • POTVRDENIE OBJEDNÁVKY

Objednávka je prijatá do 24 hodín, potvrdenie objednávky vám zašleme e-mailom, o odoslaní budete taktiež informovaní e-mailom. V prípade nejasností Vás budeme samozrejme kontaktovať.

 • ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY

Každú objednávku môžete do 24 hodín zrušiť a to telefonicky, či e-mailom a to bez udania dôvodu. Stačí uviesť meno, e-mail a popis objednaného tovaru či služby.

 • BALENIE A POŠTOVNÉ

Objednaný tovar vám zašleme poštou ako dobierku. V prípade, že ste na našej rozvozovej trase budete o dodaní informovaní telefonicky alebo emailom. Pri objednávke a dodávke poštou nad 100,- EUR neplatíte poštovné. Je možné zvoliť i iný spôsob dopravy a to podľa špecifikácie jednotlivej objednávky. Cena poštovného sa môže líšiť i podľa váhy objednaného tovaru. Pri zvolení možnosti platba na účet, tovar odošleme po prijatí platby na náš účet.

 • DODACIA DOBA

Dodacia doba je od 3-21 dní, ak nie je uvedené inak. V prípade, že niektorý tovar nebude skladom, budeme Vás okamžite kontaktovať.

 • VÝMENA TOVARU

V prípade potreby Vám nepoužitý a nepoškodený tovar vymeníme za iný druh. Tovar stačí zaslať doporučeným balíkom (nie na dobierku) na našu adresu. Náklady spojené s vymieňaním nesie v plnej výške kupujúci.

9) REKLAMÁCIE A ZÁRUKA

Prípadné reklamácie vyriešime k Vašej spokojnosti individuálnou dohodou s Vami a v súlade s platným právnym poriadkom. Kupujúci je povinný tovar po jeho prevzatí prezrieť tak, aby zistil prípadné vady a poškodenie. Prípadné vady je kupujúci povinný neodkladne hlásiť našej firme. Za vady vzniknuté prepravcom neručíme.

Na všetok tovar sa vzťahuje zákonná lehota 24 mesiacov, pokiaľ nie je uvedené inak.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné vady. Záruka se nevzťahuje na:

 1. vady vzniknuté bežným používaním
 2. nesprávnym použitím výrobku
 3. nesprávnym skladovaním Postup pri reklamácii:
 • informujte nás o reklamácii telefonicky, e-mailom, či písomne
 • tovar zašlite ako doporučený balík (nie na dobierku) na našu adresu
 • do zásielky uveďte dôvod reklamácie, vašu adresu
 • doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru v našom obchode

Vašu reklamáciu vyriešime čo najrýchlejšie, najneskôr do 30 dní od jej vzniku, teda prevzatia tovaru našou firmou. V prípade ďalších reklamácií reklamácií ako napr. notebooky, Vás budeme bezodkladne informovať o stave reklamácie.

 

Názov firmy

UNIQCAPS s. r. o.

Adresa

Okružná 92/A, Komárno 945 01, SK

Kontakty

tel. + 421 903 453 005

info@uniqcaps.sk

 IČO 46 603 255

Prehlásenie o ochrane osobných údajov Zákony a predpisy:

– zák. č. 18/2018 Z.z., o ochrane osobných údajov